CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA


Turismul cultural include pe lângă percepția locurilor istorice, furnizarea unei oportunităţi de a savura realizările umane trecute. Ca parte a turismului intern, cunoașterea unor astfel de locuri este un prilej de admiraţie, de mândrie naţională şi de redescoperire a realizărilor strămoşilor.
Am ales tema ” CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA” deoarece se dorește ca elevii noştri, prin activităţile desfăşurate într-un mod plăcut, să înveţe şi să cunoască mai bine obiectivele istorice, turistice (naturale şi antropice) din diferite zone etnografice ale României (mai ales din zona Dunării de Jos) de a intra in contact cu  cultura şi tradiţiile specifice acestora.
Vom încerca să profităm de  dorinţa de cunoaştere a elevilor, de curiozitatea  lor, de setea de nou, determinându-i să participe activ la culegerea de informaţii, prelucrarea şi prezentarea lor într-un mod cât mai original.
Trebuie respectată ideea că fără cultură şi tradiţie nu poţi trăi într-o societate modernă. În mileniul III, turismul cultural va deveni, ca urmare a tendinţei generale de evoluţie a societăţii omeneşti, nu numai cea mai eficientă ramură economică, ci şi cea mai sigură modalitate de conservare a traditiei, a identității, a fiinţei umane însăşi. Nevoia unei cunoașteri aprofundate a vestigiilor și patrimoniului istoric și cultural se resimte în condițiile în care emigrația lumii contemporane românești duce la diluarea conștiiței privind contribuția trecutului propriu la cultura europeană.
Elevii vor fi orientaţi spre culegerea informaţiilor referitoare la obiectivele istorice si culturale din diferite zone ale României, cultura şi tradiţiile specifice acestor zone. Elevilor li se vor dezvolta capacităţile de a-şi exprima impresiile şi sentimentele de solidaritate şi cooperare. Se va cultiva simțul estetic, gustul pentru investigare, respectul pentru patrie si antecesori.  Cursul promovează comportamente precum acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieţii sociale și asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase si culturale.

Comentarii

Trimiteți un comentariu

Postări populare de pe acest blog

Iti place sa calatoresti?